Art has many faces
It is important for me to find the right expressive form for each idea and vision I whant to impart. That is why installation views, scenography, video, film and painting are gathered on my palette.

Searching becomes my main activity. I often feel the paralellity to childrens intencive play. It is perhaps mankinds way of trying to find out about the big questions in life. Finding av form to the facinations, the wonderings and all the mysteries in life is in itself what drives me.

The prehistoric traces of art activity and the art history inspire me to continue the line of art.


GalleryDå kunstnaren feira sine 70 år, samla ho tekst og bilder i boka: "MANGE VEGAR TIL KUNST"

NO ER DU VELKOMMEN TIL ASTRI`S UNIVERS, DER OGSÅ VENNER OG KOLLEGAER KOMMENTERER OG GRATULERER.

ODDGEIR BRUASET SKRIV DETTE:

I vår tid er
kunstuttrykket temmeleg samansett. Somme rendyrker rett nok si form og og sin teknikk , men mange eksperimenterer i rikt monn og prøver seg på ei rad kunstnarlege uttrykksformer. Til dei siste høyrer så avgjort Astri Eidseth Rygh frå Volda. Ei kvinne som trygt kan kallast multikunstnar.

Mange vegar til kunst

Kunsten har mange uttrykksmåtar . Det har vore viktig for meg å finne rette uttrykket for kvar ide og visjon eg ville realisere. Det er årsaka til at installasjon, performance, film, tekst og maleri er samla på paletten min.

Med radio som inspirasjon

NRK Radio hadde i si tid eit program for barn som ein godt kan seie samla heile Norge, i alle fall junior-Norge.

Ekvipasjen i fantetoget

Noko viktig hende då eg var elleve år. Etter at boka om Pippi Langstrømpe kom ut i 1952, opna det seg ei ny verd for meg.

Frå skule til andre læringspunkt

Pippi Langstrømpe ville gå på skulen for at ho skulle få fritid.

Musikk og vilje

Symfoniorkesteret ved Volda Lærarskule hadde ei inkluderande og pedagogisk målsetting.

Arv og miljø

Debatten om vi er fødde slik eller blitt slik,  var like aktuell då eg var barn som han er i dag. For å illustrere dette,  viser eg til ein episode frå barneskuletida.

Dans, koreografi og scenografi

"Møbel-mimaren"

Ein gong vart eg henta inn i det norske møbeldesign-miljøet. Ikkje for å teikne møblar, men for å hjelpe til å vise fram dei mest innovative møblane sine nye funksjoner og bruksområde.

Kunstnar-dugnaden i Volda 1991

Helsing frå Anne Grete Eriksen

Koreograf - Professor

Samspel med komponistar

Komponisten Magnar Åm og eg hadde tankar omkring same  konseptet. Prosjektet vi kom fram til, kalla vi ” Tonebad.”

Grammatikk og kjærleik

Eit anna samarbeid med ein komponist, vart ei reise i ei heilt anna musikkform. Svein Olav Blindheim hadde tidlegare skapt musikk til kortfilmane ”Strand” og Impuls” . Seinare fekk vi høve til eit nytt samarbeid. ”Gramatikk og kjærleik”.

Film

Eg kan enno hugse mi første store filmoppleving. Lokalet var lite og iskaldt. Vi trengde oss saman på trebenkar og venta på det flimrande eventyret. Nabohunden, ein liten buhund,dilta som vanleg etter oss, og slik kom han på kino utan å vite det. Han la seg over føtene mine, det varma litt.

Strand

Strand er ein film der dans og musikk vert brukt for å forsterke opplevingar av naturen.

Kunstpedagogiske prosjekt

Interessa eg har for formidling innafor kunst, har ført meg til samarbeid og prosjekt-tiltak i og utanfor skulen. Eg finn det viktig og meiningsfullt å vere tilgjengeleg som kunstnar.

Artist book - "Mythos"

 

Artist book - "Black Box"

 

Ikaros loggbøker

"Ikaros loggbøker" er eit prosjekt der myten om Ikaros blir vist og fortalt gjennom skulpturelle bøker. Nemninga på bøker av dette slaget er "Artist book".

Ei kvinne til alle tider

"Ei kvinne til alle tider", er eit prosjekt med fokus på kvinners vilkår vist med bilde og tekst, som refererer til kunsthistoria.

”Land Art”/ Kunst i natur

Bygg som objekt i seg sjølv, kan i dag representere eit enskild individ.

"Reparert skog"

 

Frå "Artist Farm"

"Cyclus I og II"

"Habitat"

 

"Seaweed garden"

 

Kunst i natur

Kunstfestivalen 96' i Lofoten

Tellus egg

Innstallasjonen ”Tellus Egg” har på ein måte krevd sin eigen plass og fått si eiga historie i kunsten min. Eg visste lite om kva styrke og kraft som låg i dette arbeidet då eg tok til med realiseringsprosessen.

Frå bildeserien "Tellus egg"

Frå bildeserien "Tellus egg"

Maleri

Heilt frå dei fyrste teiknestrekane mine, har eg hatt ei sterk glede av å sjå at det blir spor etter handa sine bevegelsar mot papiret. Det har blitt ein viktig del av det å vere meg.

Arven frå antikken

Skatt på museum

Fargefabel

Kunst som yrke

Om kunstneren

Vita

Med stor trang til Å skape har hun trosset myten om at det ikke lar seg gjøre å leve av kunst. Hun tegnet ikke bare et bilde, men tok inn andre kunstarter for Å fÅ sitt bilde fullendt.

Solveig Leinan Hermo

About
The Artist

Sikkert som løvetann om våren vil det vekse fram nye generasjoner av menneske som lengtar etter å finne eit uttrykk for
identitet og kjenslar med individuelle univers av idear som blir drivkraft i form avord, lyd, dans, byggverk og bilde.

Farger som leker har egenskaper som utløser
kamp om å bli sett, plassering i rommet, eksponering og omgrupperinger som i et rom fylt med barn uten voksne, et klasserom uten lærer en kort stund. Hvilken farge var du?
LISBETH NILSSEN-LOVE - Kunstpedagog

ContactMe


astri-ry@online.noastri-ry@online.no